Vypni príhovor

Aktuálne sme realizovali tieto stavby :

Polianska 2, Košice

Irkutská 9,11,13, Košice

Gagarinova 11,13,15, Košice

Južna trieda 28, Košice

Kalinovská 2, Košice

Hlinkova23,25,27, Košice

Vitajte na našej stránke

Naša firma pôsobí na stavebnom trhu už od roku 1998; kedy sme realizovali renovácie bytových a nebytových priestorov; striech; novostavieb občianskej vybavenosti; priemyselné stavby; stavby na kľúč; investičné stavby; inžiniersku činnosť a iné. V roku 2008 sa firma pretransformovala na spoločnosť Emir&Adem stav s.r.o. V tomto období sme sa začali vo väčšej miere venovať obnovám bytových domov. Bohaté skúsenosti z predošlej stavebnej činnosti sme v plnej miere zúročili; čo sa prejavilo nielen v kvalite prevedených prác; ale aj v získaní dobrého mena Emir&Adem stav s.r.o. na stavebnom trhu a samozrejme aj k získaniu ďalších objednávok komplexných rekonštrukcií objektov občianskej vybavenosti. Pôsobíme na regionálnej úrovni; čiže klientom dokážeme poskytnúť efektívnu službu z dôvodu poznania špecifík miestneho trhu. Sme pripravení sa Vám plne venovať a pomôcť s hľadaním vhodného riešenia v každej zložke komplexnej rekonštrukcie bytových domov.

My a šport

FIGHT CLUB ŠKP

Spoločnosť Emir&Adem stav, s.r.o.

FIGHT CLUB ŠKP

podporuje a sponzoruje FIGHT CLUB ŠKP

FIGHT CLUB ŠKP

POLICAJNÁ ŠKOLA Košice

Predstavitelia firmy :

Konateľ

Adem Čehič

Riaditeľ

Emir Čehič

Stavbyvedúci

Luboš Tirpák